mediawijsheid

Goed omgaan met digitale media belangrijk voor breinontwikkeling van jonge kinderen

Hilversum, 18 april 2014

 • Kinderen gaan thuis steeds jonger en intensiever om met digitale media
 • Verkeerde inzet van media door opvoeders kan ten koste gaan van de gezonde breinontwikkeling van jonge kinderen
 • Kleine kinderen ontwikkelen zich middels ervaringen in de ‘echte’ wereld, digitale media kunnen dit niet vervangen.

Kleine kinderen (0 t/m 3 jaar) maken thuis steeds intensiever gebruik van digitale media zoals computers, tablets, televisie, radio, cd’s en dvd’s. Deze trend zet snel door, mede veroorzaakt door het toegenomen bezit van deze media in gezinnen met kinderen t/m zeven. Vooral de populariteit van tablets stijgt snel (in 2012 nog in 33% van de huishoudens aanwezig, nu in 77%). Gemiddeld wordt hier 22 minuten per dag aan besteed. 45% van de kinderen is hier al mee bezig voordat ze één jaar worden. Ook televisiekijken blijft onverminderd populair: 58% van de kinderen jonger dan 1 jaar kijkt regelmatig. En ook de tijd die kinderen (0-4 jr) doorbrengen met televisie kijken is de laatste drie jaar fors toegenomen: van 12 minuten per dag in 2012 tot 18 minuten per dag in 2014.

Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek ‘Iene Miene Media 2014’, naar het gebruik van media door kinderen van 0 t/m 7 jaar, in opdracht van Mediawijzer.net. Het Iene Miene Media onderzoek is dit jaar voor de derde keer uitgevoerd in kader van de campagne Media Ukkie Dagen 2014 en is afgelopen week besproken tijdens het symposium Ukkies – hun brein en mediaopvoeding. Tijdens dit symposium werd onder andere toegelicht hoe de ontwikkeling van het brein van kinderen onder de 6 jaar verloopt en wat het effect kan zijn van het toenemend gebruik van media op hun breinontwikkeling.

Mary Berkhout van Mediawijzer.net: “Veel ouders menen dat digitale media een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van hun kind en dat ze er iets van leren. Experts geven echter aan dat een tè intensief gebruik ten koste kan gaan van hun breinontwikkeling, simpelweg omdat kinderen minder tijd kunnen besteden aan het ontdekken en ervaren van de echte wereld om hen heen. Wel kunnen nieuwe media zoals apps de fantasie van kinderen prikkelen, ze nieuwsgierig maken en aanzetten tot spel en naspelen en zo weer ‘echte’ ervaringen creëren voor het kind. Bij voorkeur samen met de ouders. Digitale media zijn op dit moment dus een aanvulling en geen vervanging.

Vanuit Mediawijzer.net wordt een appèl gedaan op mediamakers om bij ontwikkeling van nieuwe digitale media en apps het kind en zijn breinontwikkeling als uitgangspunt te nemen.

Download het volledige onderzoek Iene Miene Media 2014.

Media Ukkie Dagen
De campagne Media Ukkie Dagen wil ouders, opvoeders en professionals ondersteunen bij de mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. Deze campagne wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. Het motto van de Media Ukkie Dagen 2014 is: Voed jíj je kind op of laat je dat over aan de media? Onderdeel van de campagne zijn het symposium Ukkies – hun brein en media georganiseerd voor professionals in de kinderopvang, en de uitreiking van de Media Ukkie Award, dit jaar aan Noa’s sterren van Soimoso. Meer informatie over Media Ukkie Dagen is te vinden op www.mediaukkies.nl

Over Mediawijzer.net
Mediawijzer.net is het Nederlandse Expertisecentrum Mediawijsheid, opgericht in opdracht van het ministerie van OCW en heeft als doelstelling om de mediawijsheid van kinderen van 0-18 jaar te bevorderen. Meer dan 900 organisaties, bedrijven en instellingen op het gebied van mediawijsheid hebben zich bij Mediawijzer.net aangesloten. Zij zijn werkzaam in de media, bieden voorlichting, lesmateriaal, workshops, handboeken, projecten en doen onderzoek naar mediawijsheid-onderwerpen. www.mediawijzer.net

Over

Voor vragen over het onderzoek Iene Miene Media of over de campagne Media Ukkie Dagen kunt u contact opnemen met Maarten Spaans , maarten@issuemakers.nl , tel. 020-3455088.

Deel dit bericht

Stuur door als e-mail

Aan:

Van:

Anti-spam: hoeveel is 3 en 5 opgeteld? (getal ipv woord invoeren)

Contact

Laatste persberichten

Logo's

Laatste onderzoeken

Experts

 • Mary Berkhout (Programmamanager Mediawijzer.net)

  Prof. dr. Peter Nikken (Nederlands Jeugdinstituut)

  Prof. dr. Patti Valkenburg (Universiteit van Amsterdam)

  Remco Pijpers (Stichting Mijn Kind Online)

  Justine Pardoen (Bureau Jeugd en Media)

  Voor interviewverzoeken of vragen aan bovengenoemde mediawijsheid-experts, neem contact op met
  Maarten Spaans of
  06-41 823 800/ 020 – 3455 088

Relevante websites