mediawijsheid

Digitale media nog geen structureel onderdeel van kinderopvang

 • Groot aantal kinderopvanginstellingen gebruikt geen digitale media
 • Meeste kinderopvanginstellingen die wel digitale media inzetten, hebben hiervoor geen richtlijnen opgenomen in hun pedagogisch beleidsplan

Vier  van de tien Nederlandse kinderopvanginstellingen gebruiken geen digitale media (zoals radio, televisie, tablets of spelcomputers) bij de opvang van kinderen van 2 t/m 4 jaar. Zij doen dit of omdat zij deze media niet geschikt vinden voor kinderen (47%) of omdat zij daar de financiële middelen niet voor hebben (40%). Het merendeel van deze instellingen (80%) is ook niet van plan om digitale media in de nabije toekomst te gaan inzetten. Zes op de tien kinderopvanginstellingen zet wel digitale media in. Het merendeel daarvan (54%) heeft echter geen specifieke richtlijnen opgenomen in haar pedagogisch beleidsplan.  Dit percentage ligt bij voorleesboeken fors hoger: ruim 92% van de instellingen besteedt hier aandacht aan in het pedagogisch beleidsplan.

Deze gegevens komen uit het onderzoek ‘Media in de kinderopvang’ dat in opdracht van Mediawijzer.net, Nederlands Jeugdinstituut en Sardes is gehouden onder 238 kinderopvanginstellingen.  Dit onderzoek is vandaag tijdens het symposium ‘Ukkies, hun brein en media-opvoeding’ gepresenteerd. Dit symposium over de rol van digitale media bij de opvoeding van kinderen t/m 6 jaar, is gehouden in het kader van Media Ukkie Dagen die dit jaar lopen van 9 t/m 18 april.

Als er in het pedagogisch beleidsplan aandacht aan digitale media wordt besteed, betreft dat vooral afspraken over de tijd die kinderen met media doorbrengen en criteria voor welke media wel of juist niet geschikt zijn voor kinderen. Bij ongeveer de helft van de pedagogische beleidsplannen hebben de ouders inspraak in hoe media door kinderen gebruikt mogen worden.

Luistermedia, zoals radio of cd-spelers zijn de meest gebruikte digitale media (94%), gevolgd door kijkmedia, zoals televisie en dvd (69%). 32% van de locaties beschikt over interactie-media, zoals computers, tablet of smartphone; 11% heeft speelmedia, zoals een spelcomputer of spelconsole. 18% van de kinderopvanginstellingen geeft aan dat ze beschikken over alle typen media.

Televisie, tablets en spelcomputers worden vooral ingezet voor educatieve doeleinden; radio of cd’s daarnaast ook voor ontspanning. Van de kinderopvanginstellingen die digitale media hebben en gebruiken, geeft 68% aan dat zij geen ondersteuning nodig hebben bij het gebruik van deze media. Als er wel behoefte bestaat aan ondersteuning, betreft dat vooral aan advies over mediabeleid, de keuze van geschikte media-apparaten en mediaproducties en ondersteuning bij het inpassen van media in het dagritme.

Download hier het hele onderzoek

Media Ukkie Award
Tijdens het symposium wordt vanmiddag ook de Media Ukkie Award 2014 – de prijs voor de beste app voor ukkies (0-6 jaar) –  uitgereikt. Drie genomineerde apps (Jop gaat naar school van Heppi, Noa’s Sterren van Somoiso en Zzz van IJsfontein i.o.v. Stichting CPNB de De Fontein). De Media Ukkie Award  wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt door Marjolijn Bonthuis, adjunct-directeur van ECP en juryvoorzitter.

Media Ukkie Dagen
De campagne Media Ukkie Dagen – een initiatief van Mediawijzer.net in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Sardes – wil ouders, opvoeders en professionals ondersteunen bij de mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. Deze campagne wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. Het motto  van de Media Ukkie Dagen 2014 is: ‘Voed jij je kind zelf op of laat je dat over aan de media?’.  Meer informatie over Media Ukkie Dagen is te vinden op www.mediaukkies.nl

Over

 • Mediawijzer.net is het Nederlandse Expertisecentrum Mediawijsheid, opgericht in opdracht van het ministerie van OCW en heeft als doelstelling om de mediawijsheid van kinderen van 0-18 jaar te bevorderen. Meer dan 900 organisaties, bedrijven en instellingen op het gebied van mediawijsheid hebben zich bij Mediawijzer.net aangesloten. Zij zijn werkzaam in de media, bieden voorlichting, lesmateriaal, workshops, handboeken, projecten en doen onderzoek naar mediawijsheid-onderwerpen. www.mediawijzer.net
 • Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is het landelijk kennis- en praktijkinstituut voor de jeugdsector dat kennis van opvoeden en opgroeien verbindt met de praktijk. Het NJi streeft naar een gezonde ontwikkeling en kwaliteit van leven van jeugdigen. Het NJi genereert kennis via uitgebreide kennisdatabanken, nieuwsbrieven en publicaties en via praktijkgerichte adviezen en trainingen voor professionals. Op het gebied van jeugd en opvoeding denkt het NJi mee met beleidsmakers, staffunctionarissen en beroepskrachten voor bijvoorbeeld bewust en veilig gebruik van media. www.nji.nl
 • Advies- en onderzoeksbureau Sardes is werkzaam in de educatieve sector en stelt zich ten doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. Sardes voelt zich betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding. Sardes wil wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar brengen en samen met opdrachtgevers komen tot adequate oplossingen en effectieve werkwijzen. www.sardes.nl

 

 

Deel dit bericht

Stuur door als e-mail

Aan:

Van:

Anti-spam: hoeveel is 3 en 5 opgeteld? (getal ipv woord invoeren)

Contact

Laatste persberichten

Logo's

Laatste onderzoeken

Experts

 • Mary Berkhout (Programmamanager Mediawijzer.net)

  Prof. dr. Peter Nikken (Nederlands Jeugdinstituut)

  Prof. dr. Patti Valkenburg (Universiteit van Amsterdam)

  Remco Pijpers (Stichting Mijn Kind Online)

  Justine Pardoen (Bureau Jeugd en Media)

  Voor interviewverzoeken of vragen aan bovengenoemde mediawijsheid-experts, neem contact op met
  Maarten Spaans of
  06-41 823 800/ 020 – 3455 088

Relevante websites